Oppdateringer

Oppdateringer

Vi deler fullførte og pågående oppdateringer for signeringsportalen

Dato
Revisjon
Beskrivelse
Status
28.04.2022
1.1.0
Installasjon av WPML.
Fullført
12.05.2022
1.1.1
Forbedring av bruker dashbord
Pågående