Edit Content

Våre tjenester

Under utvikling

Vi forventer å lansere vårt blekkregister høsten 2022.

Blekkoppslag

Søk i vårt blekkoppslag når du registrerer nye farger i blekkregisteret. Produsent og innhold legges inn automatisk.

Blekkregister

Hold kontroll over farger, batchnr, utløpsdatoer, holdbarhet, innhold og datablader studioet blekkbeholding.

Reach kompatibelt

Alle blekkflasker i blekkoppslaget som legges til i blekkregisteret kontrolleres automatisk opp mot gjeldende forskrifter