Edit Content

Våre tjenester

Juridisk bindende

e-signatur med TATsign

Elektroniske signaturer gjort via TATsign er juridisk bindende og kan brukes i en eventuell rettsak.

TATsign tilbyr en juridisk bindende e-signeringsløsning for egenerklæringer og avtaler. Vi overholder alle krav i både U.S. Electronic Signature in Global and National Commerce Act of 2000 (ESIGN), Uniform Electronic Transactions Act (UETA), og European Union eIDAS (EU No.910/2014) i henhold til elektroniske signaturer og overføringer.

En elektronisk signatur er juridisk bindende på samme måte som en håndskrevet underskrift. Loven om elektronisk signatur (LOV-2001-06-15-81) hvis formål er «å legge til rette for en sikker og effektiv bruk av elektronisk signatur”.

 

Juridisk bindende i EU/EØS

Europaparlamentet opphevet i 2014 den daværende forskriften om e-signering (1999/93 / EF) med mål om å skape et marked som gjorde elektroniske transaksjoner enklere. Løsningen ble EUs forordning nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i markedet, også kjent som eIDAS. Elektroniske signaturer brukes aktivt i hele Europa, og TATsigns verktøy for e-signering overholder samtlige av eIDAS og EUs tekniske standarder for elektronisk signatur.

 

Juridisk bindende i USA

TATsign’s elektroniske signaturløsning overholder definisjonen av en elektronisk signatur under Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) og Uniform Electronic Transactions Act (UETA). 

 

Kryptering og sikkerhet

I tillegg til at løsningen er juridisk bindende, tar TATsign godt vare på all brukerinformasjon. Både brukernavn og passord beskyttes med 256-bit SSL-kryptering. For å hindre andre i å få tilgang til brukeren din, benytter vi oss i tillegg av meldinger i sanntid. Vi sender deg en e-post hver gang en kontrakt sendes, mottas eller signeres i din kontos navn.

 

Sporing av hendelser

TATsign oppretter en omfattende transaksjonssporing mellom signeringspartene. For å kunne gi deg transaksjonshistorikk sporer og tidfester vi alle handlinger fra det øyeblikket dokumentet sendes til signering, til det er ferdig signert og sikret.

Hver utsendelse har en unik ID som gjenspeiler innholdet i dokumentet. TATsign sporer hele prosessen og samler alt i en fullstendig historikk som inneholder all utvikling i dokumentet. Alle aktiviteter er merket med tid, e-post, IP-nummer og IP-plassering. Det er ikke mulig å gjøre endringer i transaksjonsloggen.